IP của bạn là: 172.70.134.52

web = https://sggd.edu.vn/khoa-hoc/thu-y/ Học cao đẳng thú y chất lượng tại Sài Gòn
Thú y

Thú y TRENDING

Ngành đào tạo: Thú y

(Mã ngành: 6640203)

1. Yêu cầu về kiến thức
* Về chính trị: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lenin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh để vận dụng vào việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền Quốc gia và công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.
* Về ngoại ngữ: Trình độ Tiếng Anh tương đương với 350 điểm TOEIC, có khả năng giao tiếp thông thường và khai thác sử dụng được các tài liệu chuyên ngành.
* Về tin học:
– Sử dụng các kiến thức cơ bản của tin học trong soạn thảo văn bản, trình bày văn bản, tính toán và thống kê.
– Có khả năng khai thác và sử dụng được các ứng dụng cơ bản tin học văn phòng, internet.
* Kiến thức chuyên môn:
– Hiểu được kiến thức về dược lý học, miễn dịch học, Luật Thú y, kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng trong quản lý, phòng, trị bệnh cho vật nuôi;
– Trình bày được kiến thức bệnh lý học, cách chẩn đoán và phòng, trị các bệnh thông thường của vật nuôi

2. Yêu cầu về kỹ năng
* Kỹ năng cứng:
– Tổ chức được các thí nghiệm có qui mô nhỏ trong các trang trại;
– Thực hiện thành thạo các công việc của nghề Thú y;
– Thực hiện được toàn bộ các công đoạn trong việc xây dựng và thực hiện quy trình phòng dịch bệnh;
– Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chuyên môn cho các cán bộ có trình độ chuyên môn thấp hơn, hoặc người chăn nuôi;
– Kinh doanh thuốc thú y đảm bảo hiệu quả, an toàn, vệ sinh môi trường và đúng Pháp luật.
Kỹ năng mềm:
– Có khả năng giao tiếp, viết, trình bày, thảo luận, đàm phán và làm chủ tình huống.
– Tổ chức và quản lý được các nguồn lực, dịch vụ cũng như môi trường làm việc.
– Xây dựng được kế hoạch và quản lý thời gian làm việc một cách hiệu quả.
– Có khả năng tổ chức và làm việc theo nhóm.

3. Yêu cầu về thái độ
– Có động cơ học tập và làm việc đúng đắn, nhận thức được nhu cầu cập nhật kiến thức liên tục.
– Có đạo đức nghề nghiệp, hành nghề đúng pháp luật, trung thực, khách quan.
– Có trách nhiệm công dân, ý thức cộng đồng.
– Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.
– Nhận thức rõ và có ý thức bảo vệ môi trường.

4. Cơ hội việc làm
– Sau khi tốt nghiệp đạt trình độ cao đẳng ngành Thú y, sinh viên có đủ năng lực chuyên môn để làm việc tại các cơ quan chuyên ngành Thú y hoặc các hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình và có thể tổ chức được một cửa hàng thuốc Thú y ở quy mô vừa và nhỏ;
– Tham gia phục vụ những nghiên cứu vừa và nhỏ trong các trang trại
– Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, duy trì, cải thiện các kỹ năng mềm.
– Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên đề để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn.

Chương trình học

Bình luận

Có 0 Bình Luận:

Để lại bình luận.